Idala Skjutbana

Information i närtid:

  • Gäster är välkomna 8-Juni 2021.

På grund av pandemin och FHM:s rekommendationer kommer öppningen av banan för allmänheten ske den 8-Juni, de första veckorna tisdagar och torsdagar .
Vi kommer att uppdatera här på hemsidan vid eventuella förändringar och hur vi kommer att ta emot gäster på bästa sätt för att minska risken för smittspridning.
Naturligtvis ligger ansvaret på individen själv att hålla sig hemma om man har minsta symptom.
Klubbarnas funktionärer och skjutledare har tillgång till banan även fram tills dess, se gällande öppettider, se gällande öppettider.

(Uppdaterad 2021-05-31)

  • Senarelagt årsmöte för Alliansen

(Uppdaterad 2020-03-10)

Med anledning av nationellt besked om Covid-19 och folksamlingar från Folkhälsomyndigheten har styrelsen fattat beslut om att senarelägga Alliansens årsmötet så det sker efter ”Hamras” och ”Frillesås” uppskjutna årsmöten.
Styrelsen kommer så snart läget har förbättrats tillräckligt att meddela ett nytt datum för årsmöte via utskick från underföreningarna och skjutbanan hemsida.
Nuvarande styrelse sitter kvar tills en ny kan väljas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Vid eventuella frågor kan ni kontakta styrelsen via epost eller telefon alternativt meddelande via hemsidan.

---------------------------------------------

Verksamheten drivs av tre föreningar, Frillesås sportskytteklubb och Hamra Jaktskytte-och Studieförening samt Kungsbacka Wiske Sportskyttar med samanlagt över 700 medlemmar.

För gevärsskyttet har skapats en en sportskytteallians och dess styrelse ansvarar för såväl drift som underhåll av Inskjutning, Älg och Hagelbanor.


Länkar till skjutbanans föreningar

FRILLESÅS SPORTSKYTTEKLUBB

HAMRA JAKTSKYTTE & STUDIEFÖRENING

KUNGSBACKA-WISKE SPORTSKYTTAR

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.