Idala Skjutbana

Information i närtid:

Angående öppettider på skjutbanan.

  • Jourkvällarna på skjutbanan, tidigast efter midsommar.

(Uppdaterad 2020-04-28)

Styrelsen arbetar på möjligheten att, efter midsommar, kunna öppna banan för medlemmar och allmänheten med max antal 50 personer per tillfälle, för skytte med skjutledare, instruktörer och betalsystem. Detta så både skyttar och funktionärer kan hålla rekomenderade avstånd för minimal smittorisk av Covid-19.
Som läget ser ut just nu så ser vi denna möjlighet först efter midsommar, och då påbörja verksamheten i en mindre omfatting och utöka efter hand som restrektionerna släpps av Folkhälsomyndigheten.

Ta hand om er så ses vi snart igen på skjutbanan.

Styrelsen
Vid eventuella frågor kan ni kontakta styrelsen via epost eller telefon alternativt meddelande via hemsidan.

  • Senarelagt årsmöte för Alliansen

(Uppdaterad 2020-03-10)

Med anledning av nationellt besked om Covid-19 och folksamlingar från Folkhälsomyndigheten har styrelsen fattat beslut om att senarelägga Alliansens årsmötet så det sker efter ”Hamras” och ”Frillesås” uppskjutna årsmöten.
Styrelsen kommer så snart läget har förbättrats tillräckligt att meddela ett nytt datum för årsmöte via utskick från underföreningarna och skjutbanan hemsida.
Nuvarande styrelse sitter kvar tills en ny kan väljas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Vid eventuella frågor kan ni kontakta styrelsen via epost eller telefon alternativt meddelande via hemsidan.

---------------------------------------------

Verksamheten drivs av tre föreningar, Frillesås sportskytteklubb och Hamra Jaktskytte-och Studieförening samt Kungsbacka Wiske Sportskyttar med samanlagt över 700 medlemmar.

För gevärsskyttet har skapats en en sportskytteallians och dess styrelse ansvarar för såväl drift som underhåll av Inskjutning, Älg och Hagelbanor.


Länkar till skjutbanans föreningar

FRILLESÅS SPORTSKYTTEKLUBB

HAMRA JAKTSKYTTE & STUDIEFÖRENING

KUNGSBACKA-WISKE SPORTSKYTTAR

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.