Träningsskytte Kula

Publicerad måndag 12 aug 2019, 20:05

Älgskytteprov

Älgskytteprovet skjuts på stående plus löpande älg.
Två skott på stående älg och två skott på löpande älg per serie.
Provet ska avläggas på älgskyttebana 80 meter.
Det är tillåtet att använda stöd- eller midjekäpp.

Skjutresultaten skall därvid antecknas enligt följande:

51 antecknas som 51
5 antecknas som 5
4 antecknas som 4
3 antecknas som 3
0 men träff inom träffomr. T
0 men annan träff i figuren O
0 figurbom X

Som godkänt resultat räknas

Brons 3 serier med samtliga 4 skott per serie inom träffområdet.
Silver 3 serier med samtliga 4 skott per serie inom träffområdet samt därtill minst 14 poäng per serie.
Guld 4 serier med samtliga 4 skott per serie inom träffområdet samt därtill minst 17 poäng per serie.

För viss valör av märket fastställda resultat skall uppnås under samma kalenderår.
Dock erfordras inte att serierna skjuts i följd eller på samma dag.
Serierna behöver inte heller skjutas på samma bana.
Guld- eller silvermärke kan erövras direkt. Det föreligger således inget krav på början med lägsta valör.
Olika valörer av märket kan också erövras under samma år.
Godkänt resultat skrivs in i foldern ”Mitt skyttebevis”.

Övrigt

Provet skall skjutas med klass 1 vapen.
Tanken med Älgskytteprovet är att man ska kunna skjuta ett bra skott på en stillastående älg på 80 meter, men om det behövs så ska man kunna ladda om snabbt och skjuta ett bra uppföljningsskott på en löpande älg.
De flesta jaktlag kräver idag att jägare ska ha skjutit minst brons för att få delta i älgjakten.

Skjutningen skall utföras som stående plus löpande.
Hela figuren skall vara synlig men nosen får befinna sig högst fem meter framför murens kant.
Ett skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet med en fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger tillfälle till ett skott mot löpande älg.
En serie omfattar två lopp - ett i vardera riktningen.

Skjuts båda skotten på stående figuren dras det sämsta skottet bort och serien blir underkänd.
Om löpandeskottet av någon anledning inte kan lossas gäller följande.
Ståendeskottet skall klistras men inte markeras eller protokollföras.
Därefter skall loppet köras om med ett stående- och ett löpandeskott.
Uppstår samma problem mer än en gång under en serie är serien underkänd och skjutningen skall avbrytas för kontroll av vapen och ammunition.
Skjutningen börjar först efter det skjutledaren meddelat att det är klart att skjuta.
Över varje serie skall skjutprotokoll föras.

Vildsvinspasset

Åteljakt

4 skott med stöd, motsvarande jakttorn eller likvärdigt.
Avstånd 50 meter på stillastående vildsvin.
Samtliga skott i det anatomiska träffområdet.

Smygjakt/spannmålsjakt

4 skott stående med stöd.
Avstånd 50 meter på stillastående vildsvin.
Samtliga skott i det anatomiska träffområdet.

Hundjakt/drevjakt

4 skott stående.
Avstånd 30 meter på löpande vildsvin.
Samtliga skott ska träffa i det anatomiska träffområdet. Ett skott skjuts per löp.
Tillåtet att skjuta med skjutkäpp eller rem/ midjestöd.
Momentet kan skjutas på viltmålsbana hög fart (godkänd för klass 1)

Övrigt

Provet skall skjutas med klass 1 vapen.
Tavlan ska vara av storlek motsvarande en årsgris, med anatomiskt träffområde.

Vildsvinspasset är ett skjutprov framtaget för att öka jägarnas kunskaper kring vildsvinsjakt.
Det skjuts som tre olika moment för att motsvara olika jaktformer.
Inför jaktsäsongen rekommenderar vi alla jägare som ska jaga vildsvin att skjuta Vildsvinspasset.
Godkänt resultat skrivs in i foldern ”Mitt skyttebevis”.

Björnpasset

Skjutmoment mot stillastående björnfigurer:

Sidofigur 80 meter

Krav för godkännande – En serie á 4 skott inom 40 sekunder räknas från 1:a skott, samtliga inom träffområdet.
Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter

Krav för godkännande – En serie á 4 skott inom 40 sekunder räknas från 1:a skott, samtliga inom träffområdet.
Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sido- och frontfigur 20 meter

Krav för godkännande -Två skott på sidobjörn på 20 m och därefter ett skott i huvudet på frontbjörn på samma avstånd.
Det ska vara 5 m mellan figurerna och samtliga skott ska vara inom träffområdet.
Man har 10 sekunder på sig att skjuta från första skott.
Momentet får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Övrigt

Provet skall skjutas med klass 1 vapen.
Provet är giltigt under det år provet avlagts.
Vid ej godkänt delprov behöver bara detta moment göras om.
Delmoment med godkänt resultat gäller under resten av kalenderåret.
Utgångsställning är beredskapsläge dvs nästan färdig anläggning med siktlinjen ovanför kikaren.
Detta gäller i alla 3 delmoment.

Godkänt resultat skrivs in i foldern "Mitt träning skytte."
Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd.
Att varje enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är väl förberedda inför björnjakten.

Informationen är hämtad från https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.